Onze missie en visie oud

1 juni 2016

 

Missie

Er bestaat een groeiende vraag van de consument naar transparantie en verduurzaming. Wij informeren bedrijven in de gehele sector en dragen ons steentje bij aan bewustwording. Naturally Nature brengt initiatieven op gang die klanten en producenten dichter bij elkaar brengen door middel van Co-creatie.

Met deze werkwijze maken wij het verschil en proberen wij iedereen naar tevredenheid samen te laten werken in de keten. Samen staan wij voor gezonde, eerlijke, mooie, duurzame bloemen en planten, waarmee iedereen een groen leven brengt in zijn omgeving.

Visie

Naturally Nature streeft naar een steady economy. Een steady economy is een manier van denken die gebaseerd is op de relatie tussen economische groei en de capaciteit van de aarde, ofwel de hoeveelheid grondstoffen als water, fossiele brandstoffen, het klimaat en de vruchtbare aarde. We vinden dat we zo bewust mogelijk om moeten gaan met de productiemiddelen die er tot onze beschikking staan.