Onze missie en visie

6 juni 2016

We leven in een tijd waarin economieën groeien, technologieën verbeteren en productieprocessen vaak groter en gemakkelijker worden, waarin kwantiteit vaak belangrijker is dan kwaliteit en waar snelheid een grote rol speelt. We hebben hier veel voordeel van, maar hier zit helaas ook een keerzijde aan. Helaas is er bij deze groei te weinig rekening gehouden met het milieu en daar zien we nu de effecten van terug. We krijgen klimaatveranderingen en iedereen heeft hier last van, denk maar eens aan de gletsjers welke smelten, koraalriffen die verbleken en hevige droogten welke honger en oorlog veroorzaken.

Gelukkig wordt iedereen steeds milieubewuster en proberen we het tij nog te keren. Omdat de mens bewuster wordt van de huidige situatie, ontstaat er een groeiende vraag van de consument naar transparantie en verduurzaming. Onze missie is daarom ook om iedereen naar tevredenheid samen te laten werken in de keten, met daarin het milieu als uitgangspunt.

Wij doen dit door bedrijven in de gehele sector te informeren en ons steentje bij te dragen aan bewustwording. Naturally Nature brengt initiatieven op gang die klanten en producten dichter bij elkaar brengen door Co-creatie. Co-creatie is een nieuwe en betere manier van ontwikkelen van diensten en producten en met deze werkwijze proberen wij iedereen naar tevredenheid samen te laten werken in de keten. Door samenwerking worden producten innovatiever en is de productie efficiënter. Samen staan wij voor gezonde, eerlijke, mooie, duurzame bloemen en planten, waarmee iedereen een groen leven brengt in zijn omgeving.

Naturally Nature streeft naar een steady economy. Een steady economy is een manier van denken die gebaseerd is op de relatie tussen economische groei en de capaciteit van de aarde, ofwel de hoeveelheid grondstoffen als water, fossiele brandstoffen, het klimaat en de vruchtbare aarde. Onze visie is dat we zo bewust mogelijk om moeten gaan met de productiemiddelen die in het productieproces tot onze beschikking staan.

Naturally nature achtergrond3